SLÅTT Gygrehjuring
Type: Halling 2/4
Familie: GYGREHJURING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 20
Side: 15
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Gygrehjuring) B. 400. Oppskr. 1917.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde