SLÅTT Halvard husi
Type: Halling 2/4
Familie: HALVARD HUSI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 21
Side: 15
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halvard Husi) B. 402. Oppskr. 1917. Hamre hadde slåtten etter Eivind Åkhus, Ose, Setesdal. Slåttenamnet kjem frå rimet: "So sei' han Halvard Husi som fekk henne Anne Kvåli som va' både grei og snåli".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde