SLÅTT Homslien
Type: Halling 2/4
Familie: HOMSLIEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 22
Side: 16
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Homslien) B. 404. Oppskr. 1917. Slåtten er ein gangar. Spelmannen Tallak Haslebakken hadde ei kone som heitte Kristi. Ein sundagsmorgon sovna ho innunder ein skut av ein stor stein attmed stølsveggen. Ho høyrde då så hjarteven ein slått under steinen, og da ho vakna, kunne ho tralla slåtten. Tallak fela han etter. Dei kalla slåtten Homslien av di Kristi var komen frå Homsli, ein gard i Kleivgrend, Fyresdal. Sjå J. Skar. Gamalt or Sætesdal I, Oslo 1925, s. 164.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde