SLÅTT Gangar
Type: Halling 2/4
Familie: GANGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 23
Side: 16
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) B. 407. Oppskr. 1917. Hamre hadde slåtten frå Torstein Odden, Bygland. Slåtten svintar litt inn på Geitaslåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde