SLÅTT Muraren
Type: Halling 2/4
Familie: MURAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 25
Side: 17
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Muraren) B. 530. Oppskr. 1916. Sagen lærde slåtten av Rognald Berge, Kyrkjebø i 1840 åra. Lindeman 2. Slåttestev "Kjenner du han som leirar og murar" osb. Sjå merknaden 138, band I og B.s. Tradisjon. Sogn, s. 17.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde