SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 28
Side: 19
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 538. Oppskr. i 1930 åra. G. Sætre hadde slåtten frå Karl O. Sætre, som døydde kring 1860 på lag 60 år gamal. Gregus lærde slåtten i eit brudlaup på Tredal 1882. Karl hadde han fra ein som heitte Lars Røyrbotn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde