SLÅTT Eldgamal brureslått
Type: Halling 2/4
Familie: ELDGAMAL BRURESLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 29
Side: 20
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Eldgamal brureslått) B. 541. Oppskr. 1916. Sagen lærde slåtten 1846 av Rognald Berge som atter hadde han frå "Gamlehagen" (Anders Hagen) 1820. Denne hadde fortalt Berge at dette var ein reint utgamal slått og skulle den gongen vera hundrevis av år gamal. Det var ein serslått som alltid skulle spelast når brura kom frå kyrkja. Når brudelaget kom heim i tunet, laut alltid spelmannen stryka opp denne brureslåtten og spela brurfolket inn i stova. Og han spela til brura var vel sessa i høgsete, og gjestene var samla i brurhuset. Mesteparten av slåtten er teken med i Margit Hjukse.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde