SLÅTT Gjenta mi
Type: Halling 2/4
Familie: GJENTA MI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 30
Side: 20
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Gjenta mi ) B. 542. Oppskr. 1917. S. Berge lærde slåtten 1870 av Per Berge, Kyrkjebø, som var 84 år gamal i 1916. Til slåtten finst rimet: "Kar ha' du vore og kar ve' du av, kar ha' du vore so lengje? Eg ha' vore hjå gjenta mi, dar ha' eg sove for lengje".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde