SLÅTT Gamal halling
Type: Halling 2/4
Familie: GAMAL HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 31
Side: 22
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gamal halling) B. 640. Oppskr. 1916. Sagen lærde slåtten 1848 av Rognald Berge som truleg hadde lært han av "Gamlehagen" (Anders Hagen) på Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde