SLÅTT Vossarull
Type: Halling 2/4
Familie: VOSSARULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 32
Side: 23
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Vossarull) B. 576. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten 1845 av Karl Rokne, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde