SLÅTT Huldreslått
Type: Halling 2/4
Familie: HULDRESLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 34
Side: 24
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Hulreslått) B. 641. Oppskr. kring 1925

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde