SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 37
Side: 26
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 876. Oppskr. i 1930 åra. Brakvatn lærde slåtten av John Rivenes, Haus, og denne hadde han truleg frå Ola Tunes ("Und-Ola"). Sjå merknad 38.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde