SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 38
Side: 27
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 877. Oppskr. i 1930 åra. Brakvatn lærde slåtten av far sin, som tralla slåtten. Brakvatn skreiv sjølv ned hallingen, men Bjørndal saumfor og reinskreiv han. Dette gjeld alle slåttar etter Nils Brakvatn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde