SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver:
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 39
Side: 27
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 878. Oppskr. i 1930 åra. Brakvatn hadde lært slåtten av John Rivenes, Haus. Sjå merknad 38.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde