SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 40
Side: 28
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Halling) B. 905. Oppskr. i 1930 åra. Det finst eit stev til slåtten: "Et graut, eg veit du æ' go' te'".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde