SLÅTT Rull
Type: Halling 2/4
Familie: RULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 41
Side: 28
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Rull) B. 908. Oppskr. 1940. Kjerland hadde fått slåtten frå Lars Roynstrond ("Halte-Lars"), Granvin i 1890 åra.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde