SLÅTT Skjaldmøyslått
Type: Halling 2/4
Familie: SKJALDMØYSLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 42
Side: 29
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Skjaldmøyslått) B.G.SI. III, 5. Oppskr. 1917. Heddi hadde slåtten frå Bjug Torjuson Hovi, som døydde kring 1890 om lag 85 år gamal. Torjuson hadde han atter frå Torjus Olson Faremo. Skjaldmøy = skjoldmøy. Dei har sams drag med valkyrjene i norron tradisjon. Skjaldmøyane sat i fjella og var större og venare enn andre kvende. Dei bles i lurhorn frå Støylehommsnuten medan det var messe på Austad. Heile ålmugen strøymde ut. Presten la etter og bannstøytte dei så dei gjekk i stein. J. Skar. Gamalt or Sætesdal. B. 2 s. 29. Svale Solheim. Slåttesegner. Manus. Norsk Folkeminnesamling U.B.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde