SLÅTT Måråslått
Type: Halling 2/4
Familie: MÅRÅSLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 44
Side: 32
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Måråslått) B. 924. Oppskr. i 1930 åra. Brændehaug lærde slåtten av Klemet Espeset som hadde han frå Kristofer Andalsvik, båe to frå Fjalir. Måråslått = morgonslått.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde