SLÅTT Rull
Type: Halling 2/4
Familie: RULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 46
Side: 33
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Rull) B. 983. Oppskr. i 1930 åra. Istad hadde slåtten frå Hans Skutle, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde