SLÅTT Mosevollen
Type: Halling 2/4
Familie: MOSEVOLLEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 47
Side: 33
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Mosevollen) B. 998. Oppskr. i 1930 åra. Nås lærde slåtten hos Gunnar Lundekvam, Førde, Sunnfjord, som hadde han frå Elling Mosevoll, Hamre, Nordhordland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde