SLÅTT Hurrabakken
Type: Halling 2/4
Familie: HURRABAKKEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 49
Side: 36
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hurrabakken) B. 1025. Oppskr. i 1930 åra. Kvam lærde slåtten av far sin. Det var ein gong ein stortjuv frå Hemsedal som budde i ei hole oppe i Hyddalsberg. Han hadde huldrehatt som gjorde han usynleg. Til slutt vart han likevel teken og drepen. "Dei løvde meg liv, men eg fekk ikkje", song det så vedkjømeleg etterat han var død, segjer segna. Slåtten har tilknyting til denne segna. Bs. Tradisjon fra Valdres s. 32. H. Flaten. Hemsedal 1814-1914, Hemsedal kommunes forlag 1914, s. 156.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde