SLÅTT Gamal halling
Type: Halling 2/4
Familie: GAMAL HALLING
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 51
Side: 39
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gamal halling) Ø. 108. Oppskr. kring 1927. Vinna hadde slåtten fra Knut Fosslia, Krødsherad. Fosslia (1816-? ) reiste 1851 til Amerika. Slåtten svipar litt inn på "Gudvangen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde