SLÅTT Brurlåt
Type: Halling 2/4
Familie: BRURLÅT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 53
Side: 40
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Brulått) B. 1070. Oppskr. 1938. Kvam hadde slåtten etter far sin Johan K. Kvam.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde