SLÅTT Lydarslått
Type: Halling 2/4
Familie: LYDARSLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 54
Side: 41
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Lyalått) B. 1074. Oppskr. 1938. Okshovd hadde slåtten etter morbror sin Knut Dale, Øystre Slidre, som var spelmann og felemakar. (Han var ikkje i skyld med Knut Dale, Tinn ) .

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde