SLÅTT Stillelåt
Type: Halling 2/4
Familie: STILLELÅT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 55
Side: 42
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Stillelåt) B. 1090. Oppskr. kring 1925. Stillelåt vart spela medan dei pynta brura. Då skulle alle som såg på vera heilt stille. At det vart spela serskilde slåttar til denne pyntinga, er berre kjend frå Jølster.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde