SLÅTT Eldgamal slått
Type: Halling 2/4
Familie: ELDGAMAL SLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 56
Side: 43
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Eldgamal slått) B. 1091. Oppskr. kring 1925. Nedrebø lærde slåtten av Gunnar Lundekvam som sa at slåtten var fælt gamal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde