SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 57
Side: 43
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 1092. Oppskr. kring 1925.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde