SLÅTT Bruraslått
Type: Halling 2/4
Familie: BRURASLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 58
Side: 44
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Brurarslått) B. 1093. Oppskr. i 1930 åra etter song. Straumen hadde høyrt bror sin, Peder, spela slåtten på hardingfela.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde