SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 59
Side: 44
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) G. 1085. Oppskr. 1957 etter opptak i NRK. Kristiane Lund har laga slåtten sjølv.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde