SLÅTT Bruraslått
Type: Halling 2/4
Familie: BRURASLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 61
Side: 46
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bruraslått) B. 1275. Oppskr. 1946. Furnes lærde slåtten av Ola Nås Bygland, Gaular.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde