SLÅTT Fanitullen
Type: Halling 2/4
Familie: FANITULLEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 63
Side: 49
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
(Fanitullen) B. 1287. Oppskr. 1938. Strand høyrde slåtten av Asle Øyno d.e., Ål, som kalla han "Fanitullen". Det var noko omframt med denne slåtten, noko mandig og norsk, serleg med seinste taket. Dei dansa han helst når dei var i godlåt. Takt 18-24 svipar litt inn på den vanlege Iydarslåtten "Fanitullen". Det kan henda at dette er ei svært gamal form av sume tak i den nemnde Iydarslåtten, men denne hallingen etter Strand må reknast som ein sjølvstendig slått.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde