SLÅTT So sulla h0 mor på rokken sin
Type: Halling 2/4
Familie: SO SULLA H0 MOR PÅ R
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 64
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(So sulla ho mor på rokken sin) Ø. 188. Oppskr. 1912. Slåtten har ingen ting å gjera med den andre slåtten med same namnet, nr. 122 b.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde