SLÅTT Halling etter knut dale
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING ETTER KNUT D
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 65
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling etter Knut Dale) Ø. 170. Oppskr. 1925. Staurheim har truleg slåtten etter faren, Gunulv Staurheim.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde