SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 66
Side: 51
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) Ø. 357. Oppskr. 1915. Li har slåtten etter Nils Beitohaugen, Øystre Slidre.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde