SLÅTT Tussen i vettahaugen
Type: Halling 2/4
Familie: TUSSEN I VETTAHAUGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 67
Side: 52
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tussen i Vettahaugen) Ø. 376. Oppskr. kring 1952 etter privatopptak frå sending i NRK. Gjermund Haugen hadde slåtten etter Høge Kvåle, Seljord, som skal ha laga slåtten. Vettahaugen ligg rett opp for garden der Kvåle bur. Vette = underjordiske.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde