SLÅTT Grønskjemogen
Type: Halling 2/4
Familie: GRØNSKJEMOGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 68
Side: 54
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Grønskjemogen) Ø. 426. Oppskr. 1950 etter privatopptak frå sending i NRK. Grønskjemogen er truleg namnet på ein dansestad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde