SLÅTT Hasleruen
Type: Halling 2/4
Familie: HASLERUEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 69
Side: 54
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hasleruen) Ø. 537. Oppskr. 1957.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde