SLÅTT Rull
Type: Halling 2/4
Familie: RULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 71
Side: 55
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull) B. 1554. Oppskr. i 1930 åra. Brakvatn lærde slåtten av John Rivenes, Haus, Nordhordland. Slåtten har sams tak med "Lappen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde