SLÅTT Halling-jorån
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING-JORÅN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 72
Side: 56
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Halling-Jorån) G. 1052. Oppskr. 1957 etter opptak i NRK. Innspela 1947. Groven har laga slåtten etter eit gamalt slåttestev (står til slåtten). Dette er etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark. Jorån er gjentenamn = Jorun.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde