SLÅTT Malmangernuten
Type: Halling 2/4
Familie: MALMANGERNUTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 74
Side: 58
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Malmangernuten) B. 1982. Oppskr. i 1920 åra. Bundi lærde slåtten av Hans Bjørndal, Hålandsdalen, i 1912. Bundi var fødd i Hurum, Vestre Slidre, Valdres. Malmangernuten er eit fjell som stig opp frå garden Malmanger, Rosendal, Kvinnherad, Sunnhordland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde