SLÅTT Gangar
Type: Halling 2/4
Familie: GANGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 77
Side: 61
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) B. 2162. Oppskr. 1947. Borgen lærde slåtten av Harald Mannheim, Seljord, Telemark, som truleg hadde han fra Leiv Sandsdalen. Takt 6 er eit tak som er mest likt takt 9 i "Fuglakongen", B.N.SI. 33.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde