SLÅTT Torsonen
Type: Halling 2/4
Familie: TORSONEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 79
Side: 64
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Torsonen) G. 154. Oppskr. 1920. Rikard Berge song slåtten, og av di det var ein hardingfeleslått, skreiv Groven han og ut slik.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde