SLÅTT Kristen lembakk
Type: Halling 2/4
Familie: KRISTEN LEMBAKK
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 80
Side: 64
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kristen Lembakk) G. 435. Oppskr. 1919.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde