SLÅTT Sveinsongangaren
Type: Halling 2/4
Familie: SVEINSONGANGAREN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 81
Side: 65
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sveinsongangaren) G. 441. Oppskr. 1921. Takt 6-7 er same taket som takt 29-32 i "Heit du fa'i min", 20 f (G. 555).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde