SLÅTT Bordstabelen
Type: Halling 2/4
Familie: BORDSTABELEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 82
Side: 66
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bordstabelen) Gr. 598. Oppskr. 1918. Slåtten vart spela på sjøfløyte. Høye Kvåle har arbeidt han inn i Førnesbrunen. Denne er ein sjølvstendig slått og heng ikkje i hop med dei andre Bordstabelslåttane, 108 a og b.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde