SLÅTT Murukleiven
Type: Halling 2/4
Familie: MURUKLEIVEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 83
Side: 66
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Murukleiven) Gr. 557. Oppskr. 1921. Jfr. B. 2437.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde