SLÅTT Sjuspringaren
Type: Halling 2/4
Familie: SJUSPRINGAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 88
Side: 70
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sjuspringaren) B. 1908. Oppskr. 1930. Melvær hadde lært slåtten av far sin, og denne atter av Spele-Knut.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde