SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 89
Side: 70
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 831. Oppskr. 1944.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde