SLÅTT Gangar
Type: Halling 2/4
Familie: GANGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 90
Side: 71
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) G. 851. Oppskr. 1954 etter privatopptak av sending frå NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde