SLÅTT Skutlingen
Type: Halling 2/4
Familie: SKUTLINGEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 91
Side: 73
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skutlingen) B.N.SI. 6. Oppskr. 1908. Mosafinn hadde slåtten etter Hans Skutle som var frå garden Selland, Granvin, men flutte til garden Skutle, Voss, og fekk da namnet "Skutlingen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde